Psycholog

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2020

 

 

 

 

 

 

 

Zadania Psychologa w Szkole:

 

   1.  Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.

  2.  Diagnozowanie sytuacji wychowawczych.

  3.  Konsultacja zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych.

  4.  Wg potrzeb- wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególnie w formie porad i konsultacji.

  5.  Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami.

  6.  Mediacja w konfliktach na poziomie uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń, nauczyciel – nauczyciel.

  7.  Opracowywanie diagnoz, opinii i zaświadczeń na potrzeby szkoły, rodziców oraz innych instytucji.

  8.  Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, kryzysów rozwojowych oraz trudności adaptacyjnych.

  9.  Działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój ucznia: warsztaty, zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne.

10.   Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnych i pozaszkolnym.

11.   Współpraca na bieżąco z dyrekcją szkoły oraz Radą Pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych.

 

DO UCZNIA:

Przyjdź do Psychologa szkolnego gdy:

1.  Zastanawiasz się jak budować właściwe relacje z innymi.

2.  Masz trudności w nauce, w kontaktach z rówieśnikami.

3.  Masz poczucie, że nikt Cię nie rozumie.

4.   Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

5.   Chcesz porozmawiać o tym co Cię denerwuje.

6.    Jesteś zestresowany.

7.   Coś zagraża Twojemu zdrowiu lub bezpieczeństwu.

8.   Jesteś zainteresowany rozwojem Swojego potencjału.

9.   Zwyczajnie chcesz z kimś porozmawiać, podzielić się Swoją porażką bądź sukcesem.

 

DRODZY RODZICE / OPIEKUNOWIE

Z chęcią pomogę jeżeli chcecie Państwo lepiej zrozumieć Swoje dziecko oraz polepszyć z nim kontakt aby pomóc mu

w trudnym okresie dorastania.

 

mgr Ilona Bigoraj

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie