"Szkoła - Drugi Dom"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2021

W roku szkolnym 2020/2021  klasa VIB uczestniczyła w I etapie programu autorskiego „Szkoła Drugi Dom” opracowanym przez  p. Annę Krasnodębską. 

 

            Ze względu na przedłużającą się pandemię i wprowadzone obostrzenia sanitarne  forma programu została zmodyfikowana. Uczniowie spotykali się na terenie szkoły w czasie zajęć dodatkowych, również w czasie nauczania zdalnego.

            Głównym celem programu jest ukazanie szkoły jako miejsca przyjaznego, otwartego w którym uczniowie będą mogli czuć się swobodnie odkrywając swoje pasję i kształtując się na wartościowych ludzi.

            W związku z powyższym w czasie realizacji programu autorka wprowadziła szereg działań tj. dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, w trakcie których uczniowie nie tylko mogli utrwalić przerabiany materiał, ale także poznać ciekawe formy i sposoby uczenia się języka obcego.

            Zorganizowane spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym przyczyniły się do tego, iż uczniowie poznali swoje mocne i słabe stron, zrozumieli jaki  wpływ mają  media na ich samoocenę, a także przyswoili techniki panowania nad negatywnymi emocjami.

Aby podnieść poziom czytelnictwa organizowane były „ godziny z książką”. Podczas tych spotkań każdy uczestnik programu miał możliwość zapoznania innych ze swoją ulubioną książką.

 

 

                                                                                                          Anna Krasnodębska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie