Uwaga konkurs „Historie z Mojego Podwórka”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2021

Regulamin konkursu historycznego

 pt. „Historie z Mojego Podwórka”

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu pt. „Historie z Mojego Podwórka”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli, ul. Warszawska 25, 21-413 Serokomla. Tel/ fax. 48 25 755 46 47

pod patronatem:

Instytutu Pamięci Narodowej o/Lublin ul Wodopojna 2 , 20-086 Lublin

oraz Wójta Gminy Serokomla

 2. CEL KONKURSU

1. Celem Konkursu jest:

·         Pobudzenie zainteresowań historią własnej rodziny i obszaru gminy Serokomla.

·         Pielęgnowanie tradycji i budowanie więzi międzypokoleniowych.

 

3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs historyczny  pt. „Historie z Mojego Podwórka” jest konkursem o charakterze

    otwartym. Konkurs skierowany jest do:

·         Osób, które chcą przekazać pamiątki zgodnie z założeniami konkursu.   

2. Uczestniczyć w konkursie można indywidualnie lub poprzez jednostki wspierające,   

     zgłoszone do konkursu (szkoły, stowarzyszenia itp.)

 

4. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.      W konkursie mogą brać udział zarówno dzieci jak i dorośli.

2.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

·         dostarczenie do organizatora konkursu,  dokumentów,  fotografii, przedmiotów materialnych, pamiętników,  które znajdują się w posiadaniu rodziny i są pamiątką po przodkach mieszkających/pochodzących z terenu gminy Serokomla o wartości historycznej.

·         Wywiadów/ spisanych wspomnień osób uczestniczących w wydarzeniach historycznych, które wydarzyły się na terenie gminy Serokomla

3.      Materiały mogą zostać przekazane w formie elektronicznej wyłącznie za zgodą organizatora konkursu.

4.      Przekazanie materiałów może odbyć się bezpośrednio do organizatora konkursu lub poprzez jednostki wspierające akcję.

5.      W celu umożliwienia oceny materiałów winny one zostać opisane (np. imiona i nazwiska osób na fotografii, oraz krótki rys historyczny dziejów  danej rodziny )

6.      Najciekawsze materiały zostaną pokazane na wystawie zorganizowanej po rozstrzygnięciu konkursu.

7.      Materiały mogą zostać wykorzystane w treści periodyku historycznego „Wieści z Małego Mazowsza”.

8.      Po zakończeniu akcji konkursowej materiały zostaną zwrócone właścicielom.

9.      Osoby przekazujące materiały wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora)/zgoda opiekuna prawnego.

10.  Regulamin oraz wyniki konkursu będzie udostępniony na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekaserokomla.pl 

11.  Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

 5. NAGRODY I KATEGORIE KONKURSU

1.      Nagrody w Konkursie przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

·         Dzieci szkolne

·         Pozostali uczestnicy

2.      W każdej kategorii przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

3.      Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienie dla jednostki współpracującej.

4.      Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora.

5.      Prace konkursowe oceniane będą pod względem wartości historycznej naszego regionu oraz walorów merytorycznych i edukacyjnych.

6. HARMONOGRAM KONKURSU

1.      Prace należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli, w terminie od 14 maja do 15 czerwca 2021 roku. 

2.       Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród przez Kapitułę przewidziane jest w terminie do 20 czerwca 2021 roku.

3.       Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ustalonym terminie i zostanie połączone z wręczeniem laureatom nagród i okolicznościowych dyplomów.

4.      Wyniki i spis prac zgłoszonych zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki.

 

7. KONTAKT

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnej  Bibliotece Publicznej w Serokomli  tel. 25 755 46 47;  e-mail: info@bibliotekaserokomla.pl

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie organizatora.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie