Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek Zespołu Szkol w Serokomli

Orlik przy budynku szkoły

 „INTEGRATOR KOMPETENCJI. Programy rozwojowe szkół w Gminie Serokomla”,

Szanowni Państwo

Od przyszłego tygodnia rozpoczniemy zajęcia dodatkowe w ramach projektu „INTEGRATOR KOMPETENCJI. Programy rozwojowe szkół w Gminie Serokomla”, które prowadzone będą do grudnia 2025r. Ponieważ musimy spełnić pewne wskaźniki, prosimy wszystkich Państwa o wypełnienie otrzymanych dokumentów. Poniżej przedstawiam Państwu informacje dotyczące projektu.

 

  • Celem głównym projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększenie potencjału do prowadzenia edukacji włączającej dwóch szkół podstawowych z terenu gminy Serokomla
  • Grupę docelową stanowi łącznie 300 uczniów (140K/ 160M), w tym 210 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Serokomli i 90 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzówce oraz 45 nauczycieli szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Serokomla. W ramach projektu łącznie 70 rodziców/ opiekunów prawnych uczniów skorzysta z możliwość doskonalenia umiejętności wychowawczych.
  • W ramach projektu realizowane będą następujące formy zajęć:

1) dla uczniów:

 

 

Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Serokomli

1.

Zajęcia specjalistyczne-  psychologiczno- pedagogiczne- w tym indywidualne: porady, konsultacje, diagnoza, terapia i grupowe psychoprofilaktyczne rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne uczniów

2.

Zajęcia specjalistyczne-  logopedyczne

3.

Doradztwo edukacyjno- zawodowe- zajęcia indywidualne i grupowe, w tym zawodoznawcze u pracodawców,

4.

„AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH”- zajęcia grupowe rozwijające kompetencje cyfrowe

5.

„MATEMATON” - zajęcia grupowe w zakresie umiejętności przekrojowych i podstawowych z matematyki

6.

„ROBOTON” - zajęcia grupowe w zakresie umiejętności podstawowych z robotyki oraz korzystania z technologii cyfrowych

7.

„AKTYWNE WAKACJE”- zajęcia przekrojowe, rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej,  kompetencji społeczno- emocjonalnych na podstawie zajęć z rękodzielnictwa i arteterapii oraz warsztaty wyjazdowe do miejsc kultury (20 dni w wakacje 2024r. i 20 dni w wakacje 2025r.)

8.

„TRZYMAJ FORMĘ”- zajęcia grupowe sportowe tzw. koło zainteresowań dla uczniów klas IV-VIII

9.

„PLASTYKON” - zajęcia grupowe przekrojowe w zakresie umiejętności plastycznych; świadomości  i ekspresji kulturalnej

 

·       Zajęcia dla uczniów prowadzone będą przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Serokomli,                                              Szkoły Podstawowej w Krzówce oraz wykonawców zewnętrznych.

2) dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów:

 

 

Program szkoleniowy Szkoły Podstawowej w Serokomli

1.

AKADEMIA doskonalenia umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

 

 

 

*Zajęcia dla rodziców/ opiekunów prawnych uczniów prowadzone będą przez wykonawców zewnętrznych.

 

  • Projekt zakłada, że uczeń może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia.
  • Udział w projekcie jest bezpłatny.
  • O zakwalifikowaniu decyduje liczba uzyskanych punktów. Pierwszeństwo udziału

w danej formie wsparcia mają osoby z najwyższą liczbą punktów.

  • W przypadku jednakowej liczby punktów, o udziale w projekcie oraz danej formie wsparcia za wyjątkiem zajęć „AKTYWNE WAKACJE” decydować będzie kolejność zgłoszeń- data wpływu  na formularzu zgłoszeniowym.

Zapraszamy Uczniów i Rodziców do udziału w zajęciach.